Jaroslav Tuma
(1899 - 1958)


Jaroslav Tuma Jaroslav Tuma, imenovan Jaro je sin Henrika Tume (1858 - 1935) in Marije Gianola, por. Tuma (1877 - 1928), rojen v Gorici. Leta 1930 je poročil Hrvatico Karmen Hreljanović (1901 - 1997) iz Senja. Zakoncema so se rodili trije otroci: Henrik/Enrico, roj. 1931, Vinko/ Vincenzo, roj. 1939 in Ines, roj. 1942.

Jaroslav je maturiral na realki v Trstu leta 1917 in bil kmalu po maturi vpoklican v avstroogrsko vojsko. Po koncu prve svetovne vojne je leta 1919 začel s študijem ladjedelništva v Genovi. Diplomiral je leta 1923 in se takoj zaposlil v First Bohemian Reinsurance Bank v Pragi in ji ostal (z malim presledkom leta 1924) zvest do leta 1956. Kmalu po koncu druge svetovne vojne je postal generalni direktor. Zaradi političnih nesoglasij je skupaj z ženo in mlajšima otrokoma zapustil Češkoslovaško, star 57 let. Starejši sin se jim je pridružil malo pozneje. Za kratek čas se je ustavil v Švici in se nato zaposlil v italijanski zavarovalni družbi Assicurazioni Generali kot pomočnik direktorja za področje pozavarovalništva. V maju 1958 je zavarovalnico zapustil in ravno, ko je hotel prevzeti direktorsko mesto v zavarovalnici Reale Riassicurazioni v Torino, ga je zadela kap.

Ferdinand Lev in Jaroslav Tuma, 1943 Jaroslav Tuma je bil zelo upoštevan strokovnjak za pozavarovanje, v delo ga je pritegnil starejši polbratranec Ferdinand Lev Tuma (1883 - 1961). Bil je mednarodno priznan strokovnjak za neproporcionalno pozavarovanje, je avtor serije prispevkov s področja pozavarovalništva (Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia II/2, 841). Njegovo najpomembnejše delo so knjige "Elements of Reinsurance Technique" v štirih delih, peti del je bil v pripravi. Na sliki je Jaroslav skupaj s Ferdinandom Levom ob priliki bratrančeve 60-letnice. Bil je miren in prijeten človek, ki je imel v strokovnem svetu veliko prijateljev, poroča ob njegovi smrti Quarterly Letter, št. VI/23 (1958), glasilo zavarovalne družba General Reinsurance Company Ltd, Amsterdam. Sorodniki pa so vedeli povedati, da je bil osebno zelo urejen in pedanten. Umrl je v Torinu star 59 let. Zadela ga je srčna kap, najverjetneje zaradi silnih naporov, ki jih je moral prenesti v svojih zrelih letih.

Prejsnja stran

-