Finis coronat opus


Na spletnih straneh rodbine Tuma se pojavljajo različni priimki, ki so vsi v medsebojnem sorodstvu ali svaštvu. Temeljito so bili raziskani predvsem avtorjevi predniki po očetovni strani. Rod Tuma izhaja iz vasi Stodůlky, ki je danes del Prage. Najstarejši pisno dokumentirani prednik je Jakub Tuma (ok. 1648 – po 1715), njegovo ime je omenjeno v matični knjigi pri poroki sina Vaclava.

Najtemeljiteje so bili raziskani viri za rodbino Vidic, ki je priimek avtorjeve prababice po očetovi strani. Rod Vidic izvira iz vasi Blečji vrh in Polica pri Grosupljem. Na poliškem prostoru je staroselski, enako kot rod Tuma v okolici Prage. Najstarejši pisno dokumentirani je Georg (=Jurij) Vidic (ok. 1535 – ok. 1595), za katerega je znano, da je leta 1572 pripravljal les v gozdu in moral zato stiškemu samostanu odšteti dajatev.

Grb rodbine Tuma
Grb rodbine Tuma

Manj so bili raziskani avtorjevi predniki po materini strani. Ded po materini strani se je pisal Sever, babica pa Zgonec. Korenine rodbine Sever je treba iskati v Postojnski kotlini, najstarejši znani je Jakob Sever (ok. 1730? – ok. 1795?). Rod Zgon(e)c pa izvira iz Borovnice in okolice. Najstarejši znani je Georg Zgonec (1788 – 1857), ki se je priženil na kmetijo Borovnica 19.

Vsi predniki izvirajo iz kmečkih družin. Značilno je, da so v svojem času zaradi postopnega zmanjševanja umrljivosti dojenčkov postali odvečna delovna sila. Iz leta v leto so se izboljševale higienske razmere, življenjska raven se je dvigala, zaradi stalnega naraščanja prebivalstva je začelo primanjkovati zemlje. Imeli so na izbiro, da ostanejo v vasi in životarijo kot hlapci in dekle, dninarji in kajžarji, torej delovna sila brez lastne zemlje, ali da se izučijo v kakšnem poklicu in odidejo iz rodnega kraja. Poklici niso vezani na zemljo, zato so se ti sorodniki kot izučeni obrtniki pogosto odpravili v svet in se ustalili v večjih krajih, kjer so bile možnosti zaslužka boljše.

Kaj bo prinesla rodbini Tuma prihodnost, kaj ji bo prineslo 21. stoletje, stoji zapisano v zvezdah. Vendar: v preteklih 150 letih so nekateri člani rodbine zapustili sledove ne samo v Ljubljani, na koncu 19. stoletja so se dokazali v Colorado Springsu, v prvi polovici 20. stoletja v Pragi, v drugi polovici tudi v Švici in na Švedskem.

Da bi ostala rodbina povezana
in da bi bila sposobna preseči doseženo!

Acta est fabula!

Prejsnja stran

-