Iz sedanjosti
v preteklost
za prihodnost

(Rodoslovje)


 
Veja Tuma
Veja Vidic
Veji Sever in Zgonec

Zivljenje Mateja Tume, ki velja za začetnika rodbine Tuma v Ljubljani, življenje obeh njegovih soprog, njegovih otrok, vnukov in vnukinj je dobro poznano iz knjig, pisem, fotografij in druge dokumentacije, ki jih hrani več članov rodbine, največjih dokumentacije je ohranil sin dr. Henrik Tuma.

Skoraj nič pa ni znanega o prednikih Mateja Tuma in njegove prve žene Agnes Perdan in druge Marije Ane Vidic: kdaj so se rodili, kako so živeli, kje so umrli. Dve veji, rod Tuma in rod Vidic sta podrobneje raziskani, znanih in zapisanih je čez dvatisoč oseb, ki so si vsi med seboj v sorodstvu ali svaštvu, kljub temu pa rodoslovne raziskave še daleč niso končane. Najdeni matični podatki so skopi, pomagali pa so, da so iztrgani pozabi nekateri prijetni in manj prijetni rodbinski dogodki.

Predstavljeni so le direktni predniki Mateja Tuma, ki izhajajo iz vasi Stodůlky pri Pragi, in direktni predniki Marije Ane Vidic, ki izhajajo iz vasi Blečji vrh in Polica pri Grosupljem. Obe rodbini sta bili kmečki in podložni zemljiškim gospostvom, Vidici na primer več stoletij cistercijanskemu samostanu v Stični, največjem in najvplivnejšem samostanu na ozemlju današnje Republike Slovenije. Vsi dosegljivi podatki kažejo, da sta zelo verjetno obe rodbini bivali stoletja na istem poselitvenem prostoru, njihove korenine segajo v čas, ko ni več nikakršnjih pisnih podatkov. Obe rodbini sta v srednjem veku delili usodo z več kot 90 % Evropejcev: bili sta podložni. Ker zemljiški gospodje niso dopuščali, da se njihovi podložniki selijo ali da se njihove kmetije drobijo, je mogoče trditi, da so bili ti vaščani, ki so v 15. in 16. stoletju dobili priimek Tuma in priimek Vidic, staroselci.

Rodbinsko ime Tuma je na Češkem zelo pogosto, zato je okolica Prage lahko le eden od več izvorov priimka Tuma. Prav enako velja tudi za priimek Vidic: rodbinsko ime je razširjeno po vseh vaseh v okolici Grosuplja, vendar ga je mogoče zaslediti tudi po drugih krajih Slovenije, saj sodi med sto najpogostejših priimkov na ozemlju današnje Slovenije.

Manj temeljito so bile raziskane korenine rodbin Sever in Zgon(e)c. Izvor rodbine Sever je treba iskati v Postojni in okolici, rodbine Zgon(e)c pa na južnem robu ljubljanskega barja, v vasi Borovnica ali njeni okolici.

Prejsnja stran

-