Rodbina doma


 
Ferdinand Tuma
Dr. Anton Lajovic
Ivan Tuma
Podjetje "Bratje Tuma"
Dr. Janez Oražem
Dr. Velebita Tuma

Po prvi svetovni vojni je Avstro-Ogrska monarhija, očetnjava širše rodbine Tuma v Ljubljani, razpadla. Opisane so življenjske poti nekaterih članov rodbine, ki so ostali v Sloveniji in v deželi pognali korenine.

Dr. Henrik Tuma, star 66 let, je bil primoran vrnite se z vso družino iz Gorice v Ljubljano, v novo nastalo kraljevino Jugoslavijo. V Ljubljani je ves čas živel Henrikov starejši polbrat Ferdinand, čevljarski mojster in politično angažiran socialist. V Ljubljani je živela tudi Ana, hči Ferdinanda in vnukinja Mateja Tume in njegove prve žene Agnes. V začetku prve svetovne vojne se je poročila z dr. Antonom Lajovicem, pravnikom in znanim slovenskim skladateljem. Ferdinand Lev, sin Ferdinanda in Jaroslav, sin Henrika sta se vrnila v domovino svojega deda Mateja, v novo nastalo Češkoslovaško republiko.

Henrik Tuma in žena Marija Gianola, kakor tudi polbrat Ferdinand Tuma in žena Helena Aleš so umrli v času med prvo in drugo svetovno vojno. Kljub temu pa je bila to doba pravega razcveta rodbine. Štirje vnuki Mateja Tume in njegove druge žene Marije Ane: Branimir, Ostoj, Boris in Zoran so v Ljubljani leta 1937, dve leti po smrti očeta Henrika, ustanovili podjetje "Bratje Tuma". Najstarejši vnuk Ivan je imel v Polju pri Ljubljani svoje samostojno podjetje.

Pravo katastrofo je rodbini Tuma v Ljubljani povzročila druga svetovna vojna, ki je silovito zavrla njen nadaljnji razvoj, povzročila ne samo finančno, ampak tudi človeško katastrofo. Članom rodbine je popolnoma spremenila življenjsko pot in povzročila, da se po letu 1945 ni rodil več noben vnuk dr. Henrika Tume.

Najstarejši Ivan je bil po vojni kot vojni dobičkar zaprt, premoženje mu je bilo zaplenjeno, Branimir se je zaradi vojne vihre poročil šele v svojih zrelih letih in ostal brez otrok, žena Ostoja zaradi neurejenih razmer in negotove prihodnosti po koncu vojne ni imela več otrok, Boris, star 36, in Zoran, star 33 let, sta bila tik pred koncem vojne ustreljena kot talca na Turjaku in nista mogla doprinesti k razvoju rodbine, sestra Ana je ostala neporočena. Podjetje "Bratje Tuma" je bilo po vojni likvidirano, bratje in njihove družine so ostale brez kakršnihkoli nepremičnin: štirje lastniki podjetja so namreč vsa finančna sredstva vračali nazaj v podjetje in se sploh niso brigali za svoje privatno imetje. Le neporočena sestra Ana, imenovana Anka, je posedovala hišo v Zgornjih Pirničah in odšla bivat na deželo.

Zdravnica dr. Velebita Plesničar, por. Tuma je nekaj dni pred koncem svetovne vojne izgubila moža Borisa in ostala vdova celih 57 let. V času po drugi svetovni vojni je Breda Tuma, vnukinja dr. Henrika Tuma poročila Andreja Oražma, sina znanega ribniškega zdravnika dr. Janeza Oražma.

Prejsnja stran

-